Hệ thống thư thoại (voicemail system) là gì?

Hệ thống thư thoại (voicemail system) là gì?


Hệ thống thư thoại (voicemail system) về cơ bản là một phiên bản hiện đại của một máy trả lời. Nó giúp phát lại thông báo cho người gọi trong trường hợp chưa sẵn sàng. Hơn nữa, người gọi có các tùy chọn để lại tin nhắn hay yêu cầu gọi lại. Các PBX sẽ chuyển đổi các thông điệp được ghi lại thành các file audio và lưu trữ chúng vào một thư mục cài đặt trước và / hoặc gửi đến một địa chỉ email. Giống như một phần của hệ thống thư thoại, mỗi người dùng có hộp thư thoại cá nhân riêng với các lời chào và thông báo cá nhân.

 

Voicemail là một công cụ tuyệt vời làm cho dịch vụ khách hàng trở nên trôi chảy hơn.

hệ thống thư thoại (voicemail system)