[South telecom] chứng nhận tiêu chuẩn iso 9001:2015 và tiêu chuẩn quốc tế iso/iec 27001: 2013

[South telecom] chứng nhận tiêu chuẩn iso 9001:2015 và tiêu chuẩn quốc tế iso/iec 27001: 2013


Với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là nền tảng đang được nhiều doanh nghiệp Việt Nam, hầu hết các tập đoàn đa quốc gia lựa chọn làm nền tảng quản lý nói chung và đối với South Telecom nói riêng.


Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems - Requirements”, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động,. South Telecom đã áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động của Doanh Nghiệp từ rất sớm và đảm bảo các tiêu chí từ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoàn thiện.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không phải là tiêu chuẩn dành cho sản phẩm. South Telecom áp dụng ISO 9001:2015 từ cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa những rũi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm tăng năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của các thành viên.

Từ những ứng dụng như trên, ISO 9001:2015 hiện nay được xem là một trong những giải pháp căn bản nhất, là nền tản đầu tiên để nâng cao năng lực của bộ máy quản lý doanh nghiệp và tăng khả năng phát triển của Doanh nghiệp/Tổ chức.

 

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001:2015:

Những lợi ích tiềm năng khi một Doanh nghiệp/Tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là:

- Có được khả năng luôn cung cấp sản phẩm/dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu luật định;

- Nâng cao sự hài lòng của khách hàng;

- Giải quyết các rủi ro và kết hợp tận dụng được các cơ hội để đạt được mục tiêu mong đợi của Doanh nghiệp/Tổ chức;

- Tăng khả năng chứng minh Doanh nghiệp/Tổ chức đã có được một hệ thống quản lý chất lượng khoa học, chặc chẽ từ đó lấy được niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên, ....

ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp thành công lẫn thất bại của rất nhiều Doanh nghiệp/Tổ chức trên toàn thế giới.

 

 

Một tiêu chuẩn không kém phần quan trọng mà South Telecom luôn giữ vững nữa là:

Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001: 2013 cung cấp mô hình thiết lập, triển khai, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và nâng cấp Hệ thống ISMS.

Hệ thống ISMS yêu cầu luôn nâng cao mức độ an toàn với Hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin.

ISO/IEC 27001 cần thiết cho việc thiết lập, vận hành và giám sát hoạt động của ISMS; đưa ra các nguyên tắc cơ bản cho việc khởi tạo, thực thi, duy trì và cải tiến ISMS. Tiêu chuẩn này đưa ra các quy tắc bảo mật thông tin và đánh giá sự tuân thủ đối với các bộ phận bên trong tổ chức, xây dựng các yêu cầu bảo mật thông tin mà đối tác, khách hàng cần phải tuân thủ khi làm việc với tổ chức.

Đây cũng là công cụ để các nhà lãnh đạo thực hiện giám sát, quản lý các Hệ thống thông tin, giảm thiểu rủi ro và tăng cường mức độ an toàn, bảo mật cho các tổ chức.

Hệ thống quản lý ATTT là nhu cầu thiết yếu của South Telecom, đảm bảo ATTT một cách toàn diện. Xây dựng hệ thống ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 sẽ giúp hoạt động đảm bảo ATTT của tổ chức được quản lý chặt chẽ.

Do tiêu chuẩn ISO 27001 xem xét đảm bảo ATTT trên nhiều khía cạnh, nên việc xây dựng và áp dụng hệ thống đòi hỏi phải có sự quyết tâm của lãnh đạo tổ chức và sự phối hợp đồng bộ các bộ phận của tổ chức trong công ty South Telecom trong việc xây dựng và duy trì hệ thống.