BLF là gì?

 

Khái niệm BLF

Khái niệm BLF

BLF hay Busy Lamp Fields chỉ ra trạng thái điện thoại của người dùng khác (máy bận, đang đổ chuông, sẵn sàng)  khi kết nối với hệ thống điện thoại của bạn. Yêu cầu cần có là người dùng đó phải nằm trong số những BLF của bạn và điện thoại của bạn có BLFs ở nơi đầu tiên. Điện thoại IP hiện đại sử dụng đèn LED đa màu sắc để chỉ trạng thái của điện thoại khác. BLFs cũng có thể được sử dụng để gọi những người dùng khác bằng cách nhấn nút BLF.

BLF

BLF và Pickups

Một số hệ thống điện thoại cũng cho phép nhận cuộc gọi của những người dùng khác. Bằng cách này bạn có thể nhận các cuộc gọi từ người dùng của bạn khi họ không có mặt. Thông thường người dùng cần phải là thành viên của cùng một nhóm nhận cuộc gọi để có thể nhận cuộc gọi của nhau.

Pickups có thể được kết hợp với BLF. Khi điện thoại của người dùng khác đổ chuông , điều này được thể hiện khi BLF nhấp nháy trên điện thoại của bạn . Nếu bạn và người dùng khác đang ở trong nhóm nhận, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn nút BLF trên điện thoại của bạn.

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.