Cách thức hoạt động của hệ thống điện thoại IP, bạn đã hiểu đủ chưa?

Từ “IP” trong hệ thống điện thoại IP ám chỉ  Voice Over Ip, hay các cuộc gọi điện thoại của bạn được nối dây qua Internet hay mạng nội bộ (LAN). Bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích khi sử dụng điện thoại IP. Đầu tiên, bạn không phải sử dụng mạng điện thoại của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn để tạo cuộc gọi, điều này giúp làm giảm chi phí cuộc gọi . Cùng với đó bạn sẽ giành được nhiều lợi thế về kỹ thuật bằng cách sử dụng công nghệ IP cho hệ thống điện thoại của bạn.

cách thức họa t động của hệ thống điện thoại IP, bạn đã hiểu đủ chưa?

 

Người sử dụng hệ thống điện thoại VoIP chỉ cần cắm điện thoại IP của họ vào cổng LAN gần nhất. Sau đó, điện thoại IP tự động đăng ký vào hệ thống điện thoại VoIP. Các điện thoại IP luôn luôn giữ số của nó, và chạy chính xác theo cùng một cách dù cho bạn cắm nó ở trên bàn làm việc, trong văn phòng bên cạnh hay trên một hòn đảo nhiệt đới.

Tất cả điều này vận hành được là nhờ giao thức SIP. Nó là một tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi bới ISPs, hệ thống điện thoại VoIP và điện thoai VoIP trên toàn thế giới. Nó làm cho các điện thoại độc quyền đắt tiền trở nên lỗi thời, và giúp cho tất cả các thiết bị có thể nói chuyện với nhau .

Hệ thống điện thoại IP thường được xây dựng dựa trên máy tính tiêu chuẩn hoặc phần cứng nhúng mà có hiệu quả chi phí và mạnh mẽ hơn so với phần cứng của các nhà sản xuất điện thoại truyền thống . Đồng thời, các hệ thống điện thoại IP có khả năng mở rộng, vì chúng không bị giới hạn số lượng cổng điện thoại vật lý nhất định. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải thay thế hệ thống điện thoại của bạn một  khi công ty của bạn phát triển hơn.

 

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.