Category Archives: News

Tin tức, sự kiện tổng đai IP WorldfonePBX, tổng đài Call Center/Contact Center WorldfoneCC, Live chat, Click to Call, SMS
Tích hợp CRM SugarCRM, Dynamic MS, vtiger và các phần mềm quản lý khách hàng của Việt Nam.