Cấu hình tự động cho điện thoại IP (auto-provisioning) là gì?

 

Nếu bạn có hàng trăm ngàn chiếc điện thoại IP phải lắp cho khách hàng trở lên thì phương án sử dụng Auto-Provisioning là phương pháp đơn giản nhất trong quá trình triển khai, giúp quá trình lắp đặt được nhanh chóng thuận tiện.

Khái niệm Auto-Provisioning

Cấu hình tự động là một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian để cấu hình điện thoại IP cho IP -PBX. Với tính năng tự động cấu hình, tất cả các thông tin người dùng có thể được nhập vào thông qua giao diện web trung tâm của tổng đài. Thông tin yêu cầu là địa chỉ MAC của điện thọai IP, phần mở rộng mong muốn và ID người gọi được hiển thị trên màn hình điện thoại của bên gọi.

Điện thoại IP nhận cấu hình thông qua mạng nội bộ. Điều này mang lại nhiều lợi thế đó là nó có thể cấu hình điện thoại tập trung, do đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bên cạnh đó, việc cập nhật điện thoại hoặc thiết lập các cấu hình đặc biệt trở nên dễ dàng hơn nhờ sự tập trung này.

 

Cấu hình tự động hoạt động như thế nào?

 

Trước tiên cần tạo một tài khoản điện thoại mới trong giao diện web của hệ thống điện thoại IP. Sau khi lưu cấu hình điện thoại trên các hệ thống điện thoại IP, bạn cần phải khởi động lại điện thoại IP để làm cho nó gửi yêu cầu cấu hình và cuối cùng nhận được các tập tin cấu hình từ hệ thống điện thoại IP. Khi bạn đã sử dụng điện thoại của bạn với một hệ thống điện thoại khác trước đó, hãy chắc chắn rằng chúng được thiết lập trở lại là các mặc định khi sản xuất  trước khi bắt đầu quá trình cấu hình. Các tập tin cấu hình nhận được thay đổi từ điện thoại này đến điện thoại kia.

Cơ chế cấu hình tự động

 

Có một cách khác để tự động cấu hình một điện thoại IP với WorldfonePBX . Nó được gọi là dò tìm điện thoại tự động. Để điện thoại của bạn được tự động dò tìm, nó phải được cài đặt lại về chế độ mặc định ban đầu . Sau đó chọn “kích hoạt chức năng tự động” trong cài đặt tài khoản của WorldfonePBX . WorldfonePBX sẽ bắt đầu liệt kê các điện thoai IP chưa được cấu hình. Click vào add để tạo ra một tài khoản điện thoại mới, nơi tất cả các thông tin cấu hình đã được nhập . Sau khi lưu lại cấu hình trong giao diện web AskoziaPBX và khởi động lại một trong những điện thoại cấu hình được thực hiện .

 

Sử dụng điện thoại IP không được hỗ trợ chính thức với Worldfone PBX

 

Trong trường hợp này WorldfonePBX cũng như tất cả điện thoại IP, cần phải được cấu hình bằng tay. Điều đó cũng có nghĩa là bạn cần phải tạo một tài khoản điện thoại trong vòng WorldfonePBX , cũng như trên các điện thoại IP cho bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các tính năng ( ví dụ BLF , các phím chức năng) sẽ được làm việc với các điện thoại IP , chúng tôi không chính thức hỗ trợ.

cơ chế cấu hình tay của điện thoại IP

 

 

Sorry, comments are closed for this post.