ZNS - Zalo Notification Service

Zalo Notification Service

Ưu điểm nổi bật

Nội dung đa dạng, hấp dẫn

Lên đến 1000 ký tự, dễ dàng thêm logo,
hình ảnh, nút CTA…

Tương tác chủ động

Gửi thông tin đến người dùng Zalo
mà người dùng không cần phải
follow Zalo OA trước đó

Giao tiếp 2 chiều

Tiếp tục duy trì hội thoại qua
Official Account nếu người nhận
phản hồi với thông báo

Tiết kiệm chi phí

Giá cạnh tranh, minh bạch
Chỉ trả phí trên số ZNS xử lý thành công

Linh hoạt chuyển đổi

Được thông báo để sử dụng
giải pháp khác khi lệnh ZNS xử lý
không thành công

An toàn bảo mật

An toàn hơn về dữ liệu với
chuẩn mã hóa cấp cao AES