Điện thoại VoIP là gì?

 

Điện thoại VoIP được kết nối với một hệ thống điện thoại IP sử dụng mạng LAN (Local Area Network ) hay Internet. Hầu hết các điện thoại IP sử dụng giao thức SIP (Session Initiation Protocol), dù đó là các điện thoại IP phần cứng hay phần mềm. Các nhà sản xuất điện thoại IP nổi tiếng có thể kể đến như Polycom , SNOM , Gigaset , TIPTEL , Yealink và Alcatel. Các phần mềm gọi được sử dụng rộng rãi có Blink và Bria.

Điện thoại yealink SIP-T23G

Điện thoại yealink SIP-T23G

 Sử dụng hệ thống điện thoại IP PBX thường phải kèm theo  sử dụng điện thoại VoIP. Phần cứng điện thoại SIP trông gần như điện thoại analog hay ISDN truyền thống. Điện thoại IP mà được phát triển để được sử dụng trong các mạng IP cũngđược gọi là Voice over IP. Một kiểu điện thoại IP khác cũng được gọi là phần mềm gọi. Phần mềm gọi là một mẫu phần mềm hoạt động chính xác như một điện thoại IP thông thường. Bạn có thể chạy một phần mềm gọi trên máy PC, Mac , tablet hay smartphone.

 Hệ thống điện thoại IP WorldfonePBX hỗ trợ đa số các thiết bị điện thoại IP cầm tay có bán trên toàn thế giới. Hơn thế nữa, WorldfonePBX còn hỗ trợ cho việc dò tìm và cấu hình tự động cho các điện thoại IP phổ biến nhất.

Cấu hình điện thoại IP với WorldfonePBX

Cấu hình điện thoại IP với WorldfonePBX

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.