Điều khoản sử dụng dịch vụ Happy Button

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ Worldfone HappyButton

Khi đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch Worldfone HappyButton (HappyButton) là người sử dụng đã đồng ý với các thỏa thuận sử dụng dưới đây.

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Định nghĩa và thuật ngữ sử dụng trong Văn bản này, nếu nó không phải là tuyên bố rõ ràng hoặc hợp lý, thì nên được hiểu như sau:

 • Chấp nhận sử dụng dịch vụ: khi đăng ký tài khoản HappyButton, khách hàng đã chấp nhận đầy đủ và không hạn chế các quy định trong các điều khoản sử dụng dịch vụ này. Chấp nhận sử dụng dịch vụ tương đương với đồng ý một hợp đồng dựa trên các điều khoản sử dụng dịch vụ.
 • Cung cấp hợp đồng: Hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng cho dịch vụ HappyButton.
 • Mã truy cập Dịch vụ: mã chương trình cho phép nhận dịch vụ từ Nhà cung cấp dịch vụ thông qua các trang Web.
 • Khách hàng: cá nhân hoặc pháp nhân mà đã chấp nhận các Điều khoản Sử dụng Dịch vụ và do đó trở thành khách hàng sử dụng dịch vụ Worldfone HappyButton của Nhà cung cấp dịch vụ. Các khách hàng được cấp quyền truy cập vào các dịch vụ thông tin tại worldfone.vn/happybutton
 • Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty CP Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South telecom). Mã số doanh nghiệp: 0304006187. Trụ sở chính: 77-79 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Điện thoại: +84 8 39390998.

PHẠM VI DỊCH VỤ

Các bên đã đồng ý rằng các Dịch vụ được cung cấp hiện tại được kết xuất trong hình thức theo quy định của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ, tức là không có bất kỳ bảo lãnh hoặc nghĩa vụ của các bên Cung cấp dịch vụ trong trường hợp dịch vụ cung cấp thất bại hoàn toàn hoặc một phần (sự chậm trễ, gián đoạn…)

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:
  1. Khách hàng có quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách xóa (hoặc gỡ bỏ) các mã truy cập dịch vụ HappyButton từ các trang web của Khách hàng.
  2. Khách hàng đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng dịch vụ hiện tại.
  3. Khách hàng đồng ý rằng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nhằm phá hoại mạng an ninh hoặc làm gián đoạn công việc của các phần mềm và phần cứng của trang web cung cấp dịch vụ.
  4. Khách hàng đồng ý rằng sẽ không sử dụng dịch vụ để phân phối thông tin với nội dung bất hợp pháp, theo quy định của địa phương hoặc quốc tế.
 2. Quyền và nghĩa vụ của các nhà cung cấp dịch vụ:
  1. Nhà Cung cấp dịch vụ bắt buộc đảm bảo an ninh thông tin cá nhân được cung cấp bởi Khách hàng trong mẫu đơn đăng ký của mình, trừ những trường hợp khi tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết cho việc cung cấp các Dịch vụ hoặc khi được yêu cầu bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  2. Nhà Cung cấp dịch vụ có quyền tạo cookie để thu thâp thông tin trong quá trình cung ứng dịch vụ.
  3. Nhà Cung cấp dịch vụ có quyền xóa mà không cần thông báo trước bất kỳ thông tin được đặt bởi các Khách hàng tại website worldfone.vn/happybutton, trong trường hợp họ tin rằng những thông tin đó là không phù hợp với pháp luật, là lạm dụng, vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của khác người hay mâu thuẫn với các Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này.
  4. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong là trường hợp Khách hàng không tuân thủ bất kỳ của các điều kiện của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này, mà không có bất kỳ thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp nếu họ tin rằng các dữ liệu được gửi bởi các Khách hàng của mình trong Biểu mẫu đăng ký là không đúng sự thật.
  5. Nhà Cung cấp dịch vụ có quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ bằng cách xuất bản Điều khoản mới tại worldfone.vn/happybutton.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

 1. Nhà Cung cấp dịch vụ là miễn mọi trách nhiệm đối với trường hợp Dịch vụ không khả dụng hoặc kém chất lượng.
 2. Nhà Cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho hoạt động của các trang web Khách hàng.
 3. Nhà Cung cấp dịch vụ được miễn mọi trách nhiệm trong trường hợp mất một phần hoặc hoàn toàn Thông tin Khách hàng, nếu tổn thất đó là do hành động cố ý hoặc cẩu thả của Khách hàng.

SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Việc sửa đổi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ hiện hành được thực hiện đơn phương theo ý của các Nhà Cung cấp dịch vụ và có hiệu lực vào ngày xuất bản trên website worldfone.vn/happybutton.
 2. Việc sửa đổi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ hiện hành do những thay đổi trong luật pháp có hiệu lực đồng thời với các thành phân tương ứng của pháp luật.
 3. Các văn bản mới của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ được Nhà cung cấp Dịch vụ công bố tại website worldfone.vn/happybutton.
 4. Các quy định của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ hiện tại, cũng như tất cả các phiên bản sau này, được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các khách hàng HappyButton, bao gồm cả những Khách hàng đã đăng ký trước đó.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Khi nếu bất kỳ điều kiện nào của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ hiện tại bị mất hiệu lực theo pháp luật Việt Nam thì mặc định bị loại trừ khỏi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ hiện tại, điều này không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác.
 2. Tất cả các câu hỏi phát sinh mà không được quy định bởi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ hiện tại nên được giải quyết phù hợp với các thủ tục pháp lý của Việt Nam.