Gateway là gì?

 

Khái niệm Gateway

Gateway là một thiết bị điện tử có thể kết nối các loại mạng khác nhau, trong trường hợp này là mạng điện thoại. Nó cho phép kết nối và kết hợp cách truyền thông cũ và mới như analog, ISDN và VoIP, mà không tạo ra các thay đổi phức tạp đến các cơ sở hạ tầng điện thoại và mạng hiện có. Bên cạnh đó nó cũng có thể cho phép một sự chuyển đổi nhẹ từ hệ thống sang công nghệ VoIP mới, trên đầu cơ sở hạ tầng hiện có.

 Với cổng chuyển đổi VoIP, các thành phần IP hiện đại (ví dụ IP PBX, điện thoại IP , Softphone khách hàng) có thể được kết nối với ” thế giới điện thoại cũ “. Bằng cách này, chỉ với một thiết bị bổ sung, có thể liên tục sử dụng các dòng điện thoại hiện có và/hoặc giữ chúng như là một chuyển đổi dự phòng, trong trường hợp có vấn đề kết nối internet . Mặt khác, nó cũng cho phép sử dụng các phần cứng cũ trong các mạng dữ liệu hiện đại. Máy fax analog, hệ thống báo động analog và điện thoại analog hay ISDN vẫn còn được sử dụng ở nhiều nơi, và có thể được dễ dàng bao gồm trong một cơ sở hạ tầng VoIP mới nhờ các gateway.

 Ngay cả việc áp dụng các hệ thống PBX ảo cũng có thể thực hiện được. Nói cách khác, một phần mềm PBX có thể được cài đặt trên một máy chủ hiện có và được kết nối với các điện thoại và fax analog hiện có thông qua qua một gateway. Ngoài ra, các gateway có thể được sử dụng để cung cấp cho các cổng phần cứng bổ sung trên tổng đài PBX hiện có.

mô hình gateway

 Gateway hoạt động như thế nào?

 Đầu tiên, một điểm quan trọng cần lưu ý rằng có những gateway khác nhau tương ứng với các  loại mạng và kích cỡ khác nhau. Analog , ISDN hay thậm chí các thành phần GSM có thể được liên kết tới một mạng VoIP thông qua một gateway. Lúc này, gateway dịch các tín hiệu analog ( hoặc ISDN , hoặc GSM ) thành các gói dữ liệu cho các giao thức SIP và RTP và ngược lại.

 Để điều này xảy ra, cả hai mạng phải được liên kết tự nhiên với nhau. Cả hai giao diện được cung cấp bởi gateway cung cấp cả hai loại cổng vật lý cần thiết. Hơn nữa gateway cũng cung cấp các quy tắc định tuyến. Chúng được cấu hình thông qua một giao diện web của gateway.

gateway hoạt động như thế nào

WorldfonePBX hỗ trợ một số lượng lớn các cổng chuyển đổi VoIP của rất nhiều nhà sản xuất như beroNet hay Patton. Giải pháp phần cứng của riêng Worldfone thậm chí còn cung cấp khả năng để sử dụng trực tiếp chức năng gateway bên trong các máy chủ điện thoại mà không cần phần cứng bên ngoài.

 Tất cả beroNet Gateway và Gateway Card sẽ được nhận dạng và cấu hình tự động bởi WorldfonePBX. Bất kỳ cấu hình bổ sung thông qua giao diện web của gateway hay bất kỳ hiểu biết về gateway đều không cần thiết.

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.