Hot Desking (chỗ ngồi tự do) là gì?

 

Hot Desking là một thuật ngữ chỉ những người không có bàn làm việc. Nhân viên có thể ngồi ở nhà, sử dụng máy tính đăng nhập vào mạng cơ quan theo mã định danh (ID) của mình và sau đó làm việc trong môi trường mạng cơ quan như đang ngồi trên công sở.

Hot desking

Hot Desking cho phép các bàn chuyển đổi đơn giản trong môi trường văn phòng chung. Hot Desking thường được sử dụng trong các công ty, nơi các đồng nghiệp làm việc theo ca hoặc không phải làm việc cả ngày ở bàn làm việc. Để sử dụng Hot Desking cần phải đáp ứng một số điều điều kiện. Mỗi nhân viên phải có khả năng mở rộng điện thoại của họ tới bất kỳ điện thoại nào trong văn phòng chung, để có thể liên lạc với khách hàng và các đồng nghiệp – mà không di chuyển điện thoại hoặc máy tính của họ. Thêm nữa, kết hợp hệ thống điện thoại và mạng dữ liệu là rất cần thiết.

Phần mềm Worldfone IP – PBX cung cấp các tính năng Hot Desking như kích hoạt biến của phần mở rộng điện thoại, danh bạ trung hoặc thư thoại chuyển tiếp đến bất kỳ địa chỉ email nào. Với Worldfone PBX, bạn có thể dễ dàng giới thiệu Hot Desking trong công ty của bạn.

 

Sorry, comments are closed for this post.