Kết nối PBXs với các hệ thống điện thoại IP – Bước đột phá mới cho doanh nghiệp

Đối với các công ty có đa dạng các địa điểm, kết nối hệ thống điện thoại (PBX ) là sẽ làm thay đổi cuộc chơi. Các cuộc gọi điện thoại nội bộ giữa các hệ thống điện thoại kết nối có khả thi khi có đủ băng thông được cung cấp bởi internet. Yêu cầu băng thông ít nhất 100kbit mỗi kênh thoại. Đặc biệt các kết nối internet SDSL rất thuận lợi, bởi chúng cung cấp băng thông tương tự được yêu cầu cho VoIP cho việc tải lên và tải về được yêu cầu cho VoIP

 

Kết nối PBXs với các hệ thống điện thoại IP – Bước đột phá mới cho doanh nghiệp
Kết nối PBXs với hệ thống điện thoại IP

  

Một lợi thế khác của việc kết nối PBX thông qua Internet là bạn không cần thêm các đường dây điện thoại. Hơn nữa, bạn có thể chuyển đổi các cuộc gọi giữa các địa điểm mà người gọi không nhận ra sự khác biệt.

 Kết nối hệ thống điện thoại IP cũng có thể chia sẻ cùng đường truyền ISDN. Nếu như chẳng hạn một địa điểm có một PRI ( còn được gọi là E1 hay T1; ISDN với 30 kênh), tất cả các địa điểm khác có thể sử dụng những đường truyền ISDN này bằng cách kết nối đến PBX thông qua Internet. Cách này thường tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với cung cấp ISDN tại tất cả các địa điểm, bởi chỉ yêu cầu một bộ phần cứng ISDN và chỉ hợp đồng với một công ty điện thoại.

Kết nối PBXs với các hệ thống điện thoại IP – Bước đột phá mới cho doanh nghiệp
Kết nối hệ thống điện thoại IP chia sẻ cùng đường truyền ISDN

 

 Kết nối IP PBXs bằng cách sử dụng VPN

 IP PBXs tại nhiều địa điểm khác nhau có thể được kết nối thông qua VPN (Virtual Private Network – Mạng lưới riêng tư ảo). Giọng nói được mã hóa trước khi được truyền đi. IAX là một giao thức được sử dụng rộng rãi để kết nối đến PBXs thông qua mạng lưới IP.

Các trường hợp có thể liên kết PBXs

 Trong trường hợp đầu tiên, có 3 PBX được liên kết. Mỗi PBX có phần mở rộng nội bộ riêng và mỗi phần mở rộng có khả năng mở rộng cuộc gọi liên kết trực tiếp với PBX mà không cần quay số một tiền tố.

Kết nối PBXs với các hệ thống điện thoại IP – Bước đột phá mới cho doanh nghiệp
Trường hợp 1

 Tại đây bạn có thể xem một ví dụ về nơi hai PBX được cấu hình thành 2 mạng lưới khác nhau. Mỗi PBX có những phần mở rộng riêng. Bằng cách quay số một tiền tố, một PBX có thể liên lạc đến PBX được kết nối và thậm chí quay số qua một nhà cung cấp, được kết nối tự nhiên tới PBX được liên kết. Điều này cũng được gọi là đột phá từ xa

Kết nối PBXs với các hệ thống điện thoại IP – Bước đột phá mới cho doanh nghiệp
Trường hợp 2

 Trường hợp này chỉ ra 3 mạng lưới được kết nối. Mỗi mạng lưới với cùng phần mở rộng nội bộ. Sử dụng các tiền tố giúp các mở rộng cuộc gọi sang các mạng lưới khác.

Kết nối PBXs với các hệ thống điện thoại IP – Bước đột phá mới cho doanh nghiệp
Trường hợp 3

 Hệ thống tổng đài điện thoại WorldfonePBX hỗ trợ đầy đủ sự liên kết đa dạng các PBX ở các địa điểm khác nhau.

 

Sorry, comments are closed for this post.