Loại bỏ tiếng vang (echo cancellation) là gì?

Một vấn đề chung trong hệ thống điện thoại là sự xuất hiện của tiếng vang âm thanh. Điều này xảy ra đặc biệt khi loa điện thoại được sử dụng và các tín hiệu âm thanh có thể dễ dàng từ loa dội ngược lại micro. Khi sử dụng hệ thống điện thoại VoIP, tiếng vang có thể cũng xảy ra thông qua cáp kém chiếu hoặc không đủ băng thông.

cơ chế tiếng vang

Loại bỏ tiếng vang (Echo cancellation) cố gắng loại bỏ tiếng vang từ việc truyền tín hiệu âm thanh bằng một thuật toán đặc biệt. Thuật toán này tạo ra các bản sao của tín hiệu nhận được và kiểm tra các phần của tín hiệu tái xuất hiện với một số trì hoãn. Những phần tái xuất hiện này sau đó được trừ khỏi tín hiệu. Tiếng vang từ đó được loại bỏ.

Loại bỏ tiếng vang phần mềm và phần cứng trong hệ thống điện thoại IP

Các thuật toán loại bỏ tiếng vang có thể được thực hiện trong phần cứng hoặc phần mềm. Khi sử dụng loại bỏ tiếng vang phần mềm, đòi hỏi phải có sức mạnh tính toán của CPU để thực hiện các thuật toán. Điều này đặc biệt cần phải được xem xét, khi một số lượng lớn các cuộc gọi điện thoại song song xảy ra. Loại bỏ tiếng vang phần cứng có lợi cho hệ thống điện thoại với độ mạnh CPU hạn chế hay với một lượng lớn các cuộc gọi song song.

Sorry, comments are closed for this post.