Phần mềm gọi (softphone) là gì?

 

Khái niệm Softphone

Phần mềm gọi (Softphone) là loại phần mềm cung cấp khả năng sử dụng hệ thống điện thoại IP mà không cần điện thoại IP physical. Ở bước đầu tiên, phần mềm gọi cần phải được cài đặt trên một máy tính cá nhân, máy tính xách tay hay thiết bị tương tự. Giao diện người dùng của một phần mềm gọi thường trông giống như điện thoại bàn. Thông thường, nó còn cung cấp một bàn phím quay số. Dù sao thì việc quay số sẽ xảy ra thông qua bàn phím máy tính. Microphone và loa hoặc tai nghe được sử dụng cho âm thanh đi vào và đi ra.

Về mặt kỹ thuật tất cả mọi thứ xảy ra theo cách giống hệt như với một điện thoại VoIP thông thường. Một phiên được bắt đầu với giao thức SIP và RTP được sử dụng để chuyển tải âm thanh. Cấu hình bên trong một hệ thống điện thoại IP PBX, như WorldfonePBX , cũng giống như đối với điện thoại phần cứng. Sau khi tạo tài khoản, phần mềm gọi được đăng ký tại các hệ thống điện thoại.

mô hình hoạt động của softphone

Softphone có sẵn cho tất cả các hệ điều hành phổ biến

Phần mềm gọi Softphone có sẵn dành cho tất cả hệ thống vận hành chính như những giải pháp miễn phí và thương mại. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách các phần mềm gọi có thể được sử dụng với WorldfonePBX.

 

Windows:

  • Ninja
  • Juggler
  • Zoiper

Mac:

  • Blink
  • ISoftPhone
  • Linphone

Linux:

  • Twinkle
  • Linphone
  • Ekiga

 

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.