PRI là gì?

 

ISDN (Integrated Service Digital Network) được chia thành hai loại hình dịch vụ, BRI ( Basic Rate Interface) và PRI (Primary Rate Interface). Trong khi  BRI chủ yếu được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ, PRI lại dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn cũng như các công ty nhỏ hơn nhưng cần một số lượng lớn các cuộc gọi song song.

PRI

Cả BRI và PRI đều bao gồm các kênh B và D. Kênh B truyền âm thanh (hoặc dữ liệu ), kênh D thực hiện điều khiển và tín hiệu thông tin. BRI bao gồm hai kênh B và một kênh D. PRI thường được gọi là T1 (ở Bắc Mỹ và Nhật Bản) và E1 (đối với châu Âu và Úc) . T1 thường có 23 kênh B và một kênh D , E1 thường có 30 kênh B và 2 kênh D. Ngoài ra, có những cặp PRI có sẵn bao gồm nhiều đường T1 / E1, cũng như đường T1 / E1 phân đoạn có ít hơn 23/30 kênh.

 

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.