SIP là gì?

 

SIP là viết tắt của Session Initiation Protocol và là giao thức được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống điện thoại IP. SIP kiểm soát cách thức các cuộc gọi được thiết lập, cách dữ liệu bằng giọng nói được chuyển giao trong suốt cuộc gọi cũng như chấm dứt kết nối. Nó cũng có thể được sử dụng cho các dịch vụ truyền thông khác. Giao thức SIP được phát triển bởi Internet Engineering Task Force (IETF).

SIP làm việc như thế nào?

SIP là một văn bản được dựa trên và sử dụng để thiết lập một phiên truyền thông. Việc truyền dữ liệu thực tế được thực hiện bởi các Transmission Control Protocol ( TCP ) hay User  Datagramm Protocol ( UDP ) trên lớp thứ 5 trong mô hình OSI. Session Description Protocol SDP kiểm soát các giao thức nào được sử dụng.

SIP rất giống với giao thức truyền siêu văn bản ( HTTP ) làm việc tích hợp nó vào trình duyệt web, các ứng dụng , dịch vụ và các thiết bị điện tử rất dễ dàng. Ngày nay, hầu hết các thiết bị điện tử đều có thể truy cập internet nên rất dễ dàng để tất cả chúng có thể sử dụng giao thức SIP cho tin nhắn tức thời, thông tin hiện diện, chuyển tập tin và gọi điện thoại.

SIP là gì

SIP và VoIP

Trong hệ thống điện thoại IP, SIP được sử dụng bởi tất cả các loại dịch vụ. Điện thoại IP đang sử dụng SIP để giao tiếp với các điện thoại IP khác, với hệ thống điện thoại IP ( PBX ), các cổng và các nhà cung cấp điện thoại SIP. SIP được sử dụng trong các mạng cục bộ (LAN ) và mạng Internet.

SIP và VoIP

 

Sorry, comments are closed for this post.