SIP Trunking là gì?

Đến năm 2017, hầu hết các nhà cung cấp mạng điện thoại liên quan (PSTN ) ở châu Âu (ví dụ Deutsche Telekom, Swisscom và BT) sẽ chuyển dịch vụ của họ sang hệ thống điện thoại Voice over IP. Như vậy, các điện thoại cố định truyền thống ngày nay sắp sửa bị xóa bỏ. Trong nội bộ, các tín hiệu ISDN được dịch sang SIP và RTP qua cổng dịch chuyển. Trong hầu hết các nước châu Âu khác, không còn có các đường dây cung cấp analog sẵn nữa.

SIP Trunk

Một danh sách chi tiết tất cả những lợi ích của VoIP có thể được tìm thấy ở đây. Khi chuyển sang sử dụng hệ thống điện thoại IP, công ty của bạn sẽ được hưởng lợi ngay lập tức. Voice over IP , thường được sử dụng cùng với khái niệm SIP hay SIP trunking. Các đường trunk kết nối có thể được sử dụng riêng, như một sự thay thế cho các đường dây PSTN truyền thống, hoặc kết hợp với với chúng. Hơn nữa, ngày càng có nhiều công ty cung cấp dịch vụ VoIP liên quan, và điều này làm tăng số lượng các SIP trunk sẵn có. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm trunking phù hợp cần thiết trong công ty của mình.

Nếu bạn muốn tận dụng đầy đủ hệ thống điện thoại IP của mình và không chỉ sử dụng VoIP trong mạng nội bộ (LAN), SIP Trunk chính là một lựa chọn thay thế (hoặc bổ sung) rất tốt đối với đường dây ISDN BRI hay PRI của bạn.

Một SIP Trunk thường được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ internet ( ISP ). Không giống nhà cung cấp PTSN , các đường dây được cung cấp không phải là dây vật lý mà là một dịch vụ được cung cấp qua internet. Nhà cung cấp SIP Trunk cung cấp các số điện thoại và đường dây, thường ở mức giá tốt hơn so với các nhà cung cấp truyền thống và linh hoạt hơn và có thời gian hợp đồng ngắn hơn.

SIP Trunking

Ví dụ, các SIP trunk rất linh hoạt khi nói đến số lượng các kênh có sẵn. Trong khi ISDN BRI cung cấp hai kênh trên mỗi dòng hoặc ba mươi kênh trên mỗi dòng với E1 / T1, các SIP trunk (trong giới hạn của các nhà cung cấp trunking ) gần như hoàn toàn linh hoạt khi nói đến số lượng các kênh thoại có sẵn. Ngoài ra, thực hiện việc đặt thêm các kênh thường chỉ cần một cú nhấp chuột trong giao diện web của các nhà cung cấp. Thậm chí các trunk kết nối với gần 1000 con số mà cho đến nay vẫn chỉ được biết đến từ các dòng / T1 ISDN E1 tốn kém, giờ đây đã có sẵn cho tất cả mọi người.

Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, thời hạn hợp đồng so với PSTN thì ngắn hơn. Trong hầu hết các trường hợp, hợp đồng điện thoại Internet có thể bị hủy bỏ hoặc thay đổi theo tháng.

Một lý do thường xuyên được sử dụng cho việc không chuyển sang VoIP là cổng chuyển đổi số điện thoại. Với Voice over IP, bạn có thể  giữ số điện thoại”cũ” của mình. Hầu hết các nhà cung cấp VoIP cung cấp quá trình chuyển đổi số như một dịch vụ miễn phí. Ngoài ra, nếu công ty của bạn chuyển địa điểm, số của bạn (hay SIP trunk) có thể được lưu giữ mà không có bất kỳ thay đổi nào vì không có liên kết tự nhiên đến với địa điểm.

Để triển khai SIP Trunking bạn cần một IP PBX, một SIP Trunk và kết nối internet kích thước tương thích.

Sorry, comments are closed for this post.