T.38 là gì?

 

T.38 được sử dụng để chuyển fax qua ( dữ liệu) mạng trong thời gian thực. T.38 chuyển đổi tín hiệu fax analog thành hình ảnh và chuyển nó qua mạng đến một thiết bị tương thích T.38. Nếu thiết bị này là một hệ thống điện thoại IP hoặc một gateway, nó có thể biến đổi lại từ T.38 thành tín hiệu analog và gửi nó qua mạng PSTN ( mạng điện thoại công cộng ) đến một máy fax analog.

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp SIP / VoIP có hỗ trợ T.38, hệ thống điện thoại không cần phải chuyển đổi nó trở lại thành tín hiệu analog và gửi nó đi ở định dạng T.38. Tất nhiên, điều này cũng vận hành theo cách ngược lại.

Giao thức T.38

Nhiều cổng VoIP đã hỗ trợ T.38. Một số lượng lớn các nhà cung cấp SIP/VoIP trunking cũng hỗ trợ T.38.

Hệ thống điện thoại IP PBX có đầy đủ khả năng cung cấp cổng T.38. Ngoài ra, bạn có thể tạo ra các bản fax ảo để chuyển những fax gửi đến thành file PDF và gửi chúng qua email. Bằng cách này, bạn có thể nhận fax mà không cần máy fax.

 

Sorry, comments are closed for this post.