Dịch vụ API Gateway cho Voice, SMS, Omnichannels
TÍCH HỢP CONTACT CENTER
VOICE API - WORLDFONEPBX
CONTACT CENTER API/WEBHOOK - WORLDFONE4X
Contact center tích hợp CRM/ERP

INTEGRATION
YOUR OR 3RD PARTIES
CRM/ERP

Contact Center API / Webhook
SMS API
Tổng đài tích hợp SMS Brandname, SMS API, 2WAY SMS

SMS BRANDNAME / LONGCODE

2WAY SMS

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN - DÙNG THỬ

TỔNG ĐÀI WORLDFONE

HOTLINE TƯ VẤN NHANH

Trụ sở Hồ Chí Minh

(+84) 28 3622 2789

Chi nhánh Hà Nội

(+84) 24 3773 9686