Dịch vụ API Gateway cho Voice, SMS, Omnichannles
worldfone-fb chat
TÍCH HỢP CONTACT CENTER
VOICE API - WORLDFONEPBX
CONTACT CENTER API/WEBHOOK - WORLDFONE4X
Contact center tích hợp CRM/ERP

INTEGRATION
YOUR OR 3RD PARTIES
CRM/ERP

Contact Center API / Webhook
SMS API
Tổng đài tích hợp SMS Brandname, SMS API, 2WAY SMS

SMS BRANDNAME / LONGCODE

2WAY SMS

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

TIN TỨC NỔI BẬT

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

TỔNG ĐÀI WORLDFONE