Truyền thông hợp nhất là gì?

Truyền thông hợp nhất (UC – Unified Communications) là sự tích hợp của thực tế tất cả các dịch vụ truyền thông thời gian thực với mục đích làm cho giao tiếp hiệu quả hơn. Dịch vụ UC bao gồm hệ thống điện thoại, tin nhắn tức thời, thông tin hiện diện và tin nhắn hợp nhất (tích hợp email , fax , tin nhắn SMS). Như được thể hiện trên hình ảnh dưới đây, UC thống nhất ngay cả những công nghệ cốt lõi khác nhau, như điện thoại có thể được chia thành Voice over IP (điện thoại Internet ) hoặc thông qua điện thoại cổ điển PTSN sử dụng analog và ISDN.

Truyền thông hợp nhất

Thực tế mọi thiết bị thông tin liên lạc có sẵn đều có thể được sử dụng cho truyền thông hợp nhất. Nó bao gồm máy tính cá nhân , máy tính Mac, máy tính bảng , điện thoại IP , điện thoại thông minh và điện thoại truyền thống , cũng như các phần mềm, được sử dụng trong các cơ sở hạ tầng UC . Các phần mềm được tích hợp trong môi trường UC của bạn có thể là bất cứ thứ gì từ một máy chủ trao đổi, một CRM hoặc một hệ thống ERP. Truyền thông hợp nhất cũng cho phép bạn gửi một tin nhắn trên một thiết bị, và nhận được câu trả lời trên một thiết bị khác. Một ví dụ điển hình cho điều này là thư thoại. Bạn có thể nhận được nó trên điện thoại để bàn của bạn, thông qua một điện thoại mềm trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn hoặc thông qua email trên máy tính xách tay của bạn

UC có thể có nhiều hình thức khác nhau . Nó là cơ bản một tập hợp các công nghệ, có thể được kết hợp với mục đích tăng cường giao tiếp của con người và tăng hiệu quả trong một môi trường phân phối. UC đặc biệt thuận lợi cho các đội được phân phối với các yêu cầu truyền thông khác nhau.

 

 

Sorry, comments are closed for this post.